Parafia pod wezwaniem NMP w Ostrowach Tuszowskich
Parafia pod wezwaniem NMP w Ostrowach Tuszowskich

CZEMU SIĘ TRWOŻYSZ

1. Czemu się trwożysz duszo ma biedna
i czemu smutek ściska twe serce?
Czyżeś na świecie, samotna jedna,
i czy nikt nie wie o twej rozterce?
Złóż swoje troski u stóp tej Pani,
Madonny z Ostrów, gdzie ma swój tron
Ona cię wyrwie z cierpień otchłani,
w jej ręku twoje życie i zgon.

2. Jesteś w potrzebie duszo strapiona,
pospiesz do Maryi łask rozdawczyni,
Wszak tylko u niej pewna obrona,
Matka dla dziecka wszystko uczyni.
Oddali smutek, co trawi dusze,
Jej czułe serce zlituje się.
Ześle pociechę, gdy w serca skruszone,
powiesz jej wszystko, co boli cię.

3. Pociesz nas Matko bólem ściśnionych,
przybądź z pomocą sierocej doli.
Otrzyj łzy smutku, zgódź powaśnionych,
błogosław ciężkiej pracy na roli.
A nade wszystko Matko kochana,
gdy przyjdzie stoczyć ostatni bój.
Wyproś ostatnią łaskę u Pana
w godzinę śmierci Ty przy nas stój.

O WNIEBOWZIĘTA BOGARODZICO

1. O wniebowzięta Bogarodzico,
co w tej świątyni obrałaś tron.
Niepokalana Święta Dziewico
do Ciebie dzisiaj zawołał dzwon.
Tyś dla nas w życiu pewna obrona,
Madonno z Ostrowów bądź pozdrowiona, bądź pozdrowiona.

2. Z bliska, z daleka spieszą Twe dzieci,
do Ciebie Matko w świątyni tej,
Bo im nadzieja Twej łaski świeci,
ustrzeż nas Matko od doli złej.
Tyś nam w cierpieniach pewna obrona,
Madonno z Ostrowów bądź pozdrowiona, bądź pozdrowiona.

3. Gdy wróg piekielny coraz to nowe
Zastawi sidła na zgubę dusz,
Dziewiczą stopą zetrzyj mu głowę
I jego plany zdradzieckie zburz.
Tyś nam w pokusach pewna obrona,
Madonno z Ostrowów bądź pozdrowiona, bądź pozdrowiona.

4. Prowadź nas Matko drogą pokory,
Rozpalaj w sercach miłości żar.
Wskrześ w naszej Polsce świętości wzory
I pobożności prawdziwej dar.
Tyś niezawodna nasza obrona,
Madonno z Ostrowów bądź pozdrowiona, bądź pozdrowiona.

5. Przyjm słodka Pani serc naszych dary,
Które Ci składa Twój wierny lud.
Miłość serdeczna, ufność bez miary,
Swej znojnej pracy codzienny trud.
Tyś w życiu, w śmierci pewna obrona,
Madonno z Ostrowów bądź pozdrowiona, bądź pozdrowiona.

DO SERCA TWEGO

1. Do serca Twego Pani świata
My Twoje dzieci garniem się.
Gdy grom cierpień nas przygniata
Matko nasza zlituj się.

Ref: Wyjednaj łaski Bożej dar,
Niech wzruszy Cię błagania żar
Królowo Ostrowska Ty nasza.

2. Ucieczko grzesznych Panno Święta
Naucz jak Boga prosić nam.
Niech moja prośba z serca wzięta
Ptakiem do niebios leci bram.

3. Niepokalana pełna łaski
Matczyną wyciągnij dłoń
Wśród życia z niebios zrzuć nam blaski
Nadzieją rozświeć bólu toń.

MADONNO Z PUSZCZY

1. Madonno z Puszczy, Ostrowskich wzgórz,
od wieków nam królująca,
Pociecho słodka dla naszych dusz
Smutki i bóle kojąca.

Ref: W cierpienia czas, pomocą darz i nieustannie ratuj nas.

2. Do Twej świątyni z dalekich stron,
Garną się dusze strapione,
Bo tu obrałaś swej łaski tron,
By nieść nam pomoc, obronę.

Ref: W cierpienia czas…

3. Do Ciebie Matko, Szafarko łask,
Błagalne pienia wciąż płyną,
Twa dobroć świeci nad słońca blask,
Nadzieją tyś nam jedyną.

Ref: W cierpienia czas…

4. Zbliż Twojej chwały niebieski tron
Tak dzisiaj jakby daleki,
Spoglądnij na nas przez Obraz On,
Czczony w Ostrowach przez wieki.

Ref: W cierpienia czas….

5. Gdy spojrzę w słodkie oblicze Twe,
Wzrok Twój mą duszę przenika,
Ślę Ci o Matko błagania swe,
Biednego ratuj grzesznika.

Ref: W cierpienia czas…

6. Choć ciężkie losy zdarzył nam czas,
Tyś stała przy nas przez wieki,
I dziś do Ciebie śpiewamy wraz
Wzywając Twojej opieki.

Ref: W cierpienia czas…

O TY COŚ ŚWIATA

1.O Ty coś świata gwiazdą zaranną
coś łanów naszych i łąk Królową,
tę pieśń wysnutą Glorią Tęczową,
do Twoich stóp niesiemy ci.

Ref: Pieśń nasza dzwoń
i leć nad modrą toń,
nad złoty cudny gaj,
Królowej pieśni graj,
niech Maryi dzieci glos
dla Polski lepszy los
wybłaga tam u niebios bram.

2. O wstąp Przeczysta w złotej koronie
do Ciebie wzdycha znękane plemię,
ku Tobie dusza ufności płonie,
Niepokalana ratuj nas.

Ref:..

Z WYŻYN OŁTARZA

1. Z wyżyn ołtarza, z kadzideł woni,
Spogląda Maryja na wierny lud,
Złota korona lśni na j ej skroni,
a na jej ręku zbawienia cud.

Ref: A u stóp tej Matuchny swej
Ze serc zbolałych wznosi się jęk
I pragnie lud wybłagać cud,
Przejednać Boga, uciszyć lęk.

2. Madonno z Puszczy, nasze kochanie,
Modlitwy korne wznosimy wraz,
O usłysz Matko bolesne łkanie,
I zmiłowania przyspiesz nam czas.

Ref: O spraw ten cud, pociesz swój lud
Poprowadź dusze do niebios bram,
Niech wiary moc rozproszy noc,
Niech Chrystus wiecznie króluje nam.

3. Błogosław Pani te nasze sioła
Naszą parafię lud wierny Twój,
Spójrz na Twe dzieci, co w pocie czoła,
O życie wieczne staczają bój.

Ref: O wspieraj nas na każdy czas,
Pomoc w potrzebie o Pani daj,
Ach króluj nam i prowadź tam,
Gdzie wieczne szczęście, gdzie wieczny raj

Zamknij menu