Parafia pod wezwaniem NMP w Ostrowach Tuszowskich
Parafia pod wezwaniem NMP w Ostrowach Tuszowskich

 

 

Madonno z Puszczy
 z Ostrów Tuszowskich,
 Tarnowa bliska,
 pachnąca świerkami,
 cała w wiewiórkach,
 Módl się za nami”

ks. Jan Twardowski

 

 

Sanktuarium w Ostrowach Tuszowskich jest miejscem gdzie pielgrzymują nie tylko leśnicy, ale również pszczelarze i myśliwi.

Od 1996 r. do Sanktuarium pielgrzymują myśliwi z kół łowieckich: „Knieja” z Mielca, „Darz bór” ze Świerczowa i „Borek” z Kolbuszowej.

Przybywają oni corocznie przed wizerunek Madonny z Puszczy z okazji święta swojego patrona – św. Huberta, którego witraż znajduje się w prezbiterium. Dzięki łaskami słynącemu wizerunkowi Madonny z Puszczy oraz witrażowi św. Huberta „tak bliska jest ta świątynia wszystkim sympatykom przyrody, a szczególnie myśliwym”.

Do stóp Madonny z Puszczy przybywają przede wszystkim leśnicy.

Od 2006 r. w trzecią niedzielę maja przybywają corocznie leśnicy z regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Krośnie, Lublinie i Radomiu. Dwukrotnie do Sanktuarium pielgrzymował bp Edward Janiak, krajowy duszpasterz leśników.

21 maja 2006r. odbyło się w sanktuarium I spotkanie Leśników Puszczy Sandomierskiej pod przewodnictwem bpa rzeszowskiego Kazimierza Górnego. Udział w uroczystościach wzięli leśnicy z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i Krośnie. Zasadzono wówczas dąb papieski obok sanktuarium. Spotkanie odbyło się z inicjatywy bpa K. Górnego, dyrektora RDLP w Krośnie Jana Kraczka, Józefa Prade (nadleśnictwo z Mielca) oraz nadleśniczych: Zygmunta Jurasza z Tuszymy i Kazimierza Krigera z Kolbuszowej.

Pierwsze spotkanie zgromadziło ok. 300 uczestników, w tym 100 w mundurach leśników. W uroczystościach brali udział także parlamentarzyści, władze rządowe i samorządowe. Uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem ks bpa Kazimierza Górnego koncelebrowali: Kustosz Sanktuarium ks. Ryszard Madej, kanclerz kurii polowej w Warszawie ks. komandor Leon Szot i kapelan RDLP w Krośnie, ks. Jan Cebulak. Homilię wygłosił ks. Sławomir Zych z KUL-u, honorowy kapelan leśników.

Druga pielgrzymka leśników 21 maja 2007 r. zgromadziła oprócz przedstawicieli RDLP Krosno i Lublin także leśników RDLP Kraków. Patronat nad spotkaniem objął ówczesny dyrektor generalny LP w Warszawie – Andrzej Matysiak. Na uroczystość przybył również bp Edward Janiak, krajowy duszpasterz leśników, parlamentarzyści oraz władze rządowe i samorządowe.

„Uświadamiając sobie wartość całego zespołu przyrodniczego otaczającego to sanktuarium, trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce na spotkanie ze Stwórcą. To miejsce kontemplacji, skupienia i inspiracji do dalszych aktywności (…) Specyfika tej grupy zawodowej (leśników – przyp. red.) polega na wrażliwości i pokorze w podchodzeniu do otaczającego nas świata przyrody”

Tak mówił ks bp Edward Janiak podczas udzielonego okolicznościowego wywiadu.

Kolejne Pielgrzymki Leśników miały miejsce:

  • III – 18 maja 2008
  • IV – 17 maja 2009
  • V – 16 maja 2010
  • VI – 15 maja 2011
  • VII – 19 – 20 maja 2012 – połączona z koronacją wizerunku Matki Bożej
  • VIII – 19 maja 2013
  • IX – 18 maja 2014
  • X – 17 maja 2015
  • XI – 15 maja 2016
  • XII – 21 maja 2017

Do naszego Sanktuarium pielgrzymują również pszczelarze.

Pszczelarskie pielgrzymowanie do Sanktuarium w Ostrowach Tuszowskich zostało zainicjowane przez miejscowych pszczelarzy (p. Jana Gorzelanego z Kolbuszowej oraz p. Romana Jasińskiego z Cmolasu) we wrześniu 2012 r., kilka miesięcy po koronacji łaskami słynącego wizerunku Madonny z Puszczy. Pierwsza pielgrzymka odbyła się w 2013 r. Od tego czasu, co roku w ostatnią niedzielę września do Ostrów przybywają pszczelarze z Ropczyckiego, Mieleckiego i Kolbuszowskiego Okręgu Polskiego Związku Pszczelarskiego. Coroczne spotkania są okazją nie tylko do wspólnej modlitwy i dziękczynienia, ale również przestrzenią wymiany myśli i planów dla wszystkich miłośników pszczelarstwa.

(Wszystkie zdjęcia z pielgrzymek leśników, myśliwych i pszczelarzy pochodzą z 2017 r.)

Zamknij menu