Parafia pod wezwaniem NMP w Ostrowach Tuszowskich
Parafia pod wezwaniem NMP w Ostrowach Tuszowskich

19 maja 2012 r. o godz. 11:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. podczas której ks. Biskup Kazimierz Górny, ówczesny Ordynariusz Rzeszowski dokonał koronacji wizerunku Madonny z Puszczy. Uroczystości zgromadziły wielką rzeszę pielgrzymów, duchownych i świeckich. Katolickie media transmitowały na swoich antenach to wydarzenie. Okolicznościową homilię wygłosił ks. bp Edward Janiak, krajowy duszpasterz leśników.

Słowa powitania skierowane przez Kustosza Sanktuarium, ks. Proboszcza Ryszarda Madeja na początku uroczystości koronacyjnych:

Dzisiaj (w sobotę przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego) w sposób szczególny czujemy i doświadczamy, że jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. Tak jak Apostołowie w Wieczerniku po zmartwychwstaniu Jezusa, my dzisiaj wraz z Maryją gromadzimy się, aby słuchać Bożego Słowa i celebrować Eucharystię. Wiemy, że Jezus jest obecny wśród nas i że to On sam przedstawia nam i daje Maryję jako Matkę i Królową. Wiemy też, że Maryja opiekuje się Kościołem – nami, że nas broni, wspomaga i nigdy nie opuści.

Dlatego cieszymy się, że podczas tej dzisiejszej uroczystości na skronie Jezusa i Maryi zostaną włożone złote korony – znak czci i naszej wiary, ale jeszcze bardziej – wezwanie i zadanie, aby tak jak Maryja żyć, wierzyć, ufać Bogu, słuchać Bożego Słowa i świadczyć o prawdzie Ewangelii Jezusa Chrystusa w naszych rodzinach i naszych środowiskach.

W ten piękny dzień koronacji witam wśród nas Księży Biskupów, którzy są dla nas obrazem Kościoła i gwarancją prawdziwej, apostolskiej wiary;

–         Księdza Biskupa Ordynariusz Kazimierza Górnego;
–         Księdza Biskupa Edwarda Janiaka z Wrocławia, Krajowego Duszpasterza Rolników
–         Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego z Sandomierza
–         Księdza Biskupa Mariana Rojka z Przemyśla
–         Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego, naszego Biskupa Pomocniczego

Cieszę się z obecności tak wielu kapłanów, na czele z Ks. Infułatem Władysławem Kostrzewą, przedstawicielem Biskupa Tarnowskiego i z naszymi Księżmi Infułatami

Witam diakonów, kleryków i osoby konsekrowane. Witam przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Szczególnie cieszę się, że są wśród nas leśnicy (na czele z Panem Dyrektorem…), którzy to miejsce ukochali prawdziwą i szczerą miłością. Witam także wszystkich pielgrzymów i parafian, którzy dzisiaj pragną złożyć hołd Madonnie z Puszczy.

Wraz z całą parafią Ostrowy Tuszowskie czekaliśmy niecierpliwie na ten dzień i przygotowywaliśmy się do niego usilnie, a teraz pragniemy w skupieniu słuchać tego, co mówi do nas Pan; pragniemy uczestniczyć w Eucharystii i przyjąć dar koronacji naszej Matki – Madonny z Puszczy.

Po homilii został przez Kanclerza Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, ks. Jerzego Buczka odczytany dekret koronacyjny, a następnie ks. Bp Kazimierz Górny odmówił modlitwę koronacyjną i nałożył poświęcone korony.

K: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W: Który stworzył niebo i ziemię.
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.

K: Módlmy się.

Błogosławiony jesteś Boże, Panie nieba i ziemi. * Ty w swoim miłosierdziu i sprawiedliwości * poniżasz pysznych a wywyższasz pokornych; * najwspanialszy przykład tego wywyższenia * dałeś nam w Słowie Wcielonym i Jego Dziewiczej Matce. Twój Syn, który dobrowolnie uniżył samego siebie * aż do śmierci krzyżowej * jaśnieje wieczną chwałą * i siedzi po Twojej prawicy, * jako Król nad królami i Pan nad panami.

Także i Dziewica, * która sama się nazwała Twoją służebnicą, * została wybrana na Rodzicielkę Odkupiciela * i na prawdziwą Matkę wszystkich ludzi. Teraz wywyższona ponad chóry anielskie * króluje w chwale z Synem * i wstawia się za wszystkimi ludźmi, * jako Pośredniczka łask i Wspomożycielka wiernych.

Boże, wejrzyj łaskawie na tych, * którzy wieńcząc koroną wizerunek Chrystusa Twojego Syna i Maryi, Matki naszej, * wyznają, że Twój Syn jest Królem wszechświata i wzywają opieki Najświętszej Dziewicy Wniebowziętej, * nazywając ją po synowsku „Madonną  z Puszczy”. * Niech idą śladami Jezusa i Maryi, * niech służą Tobie i wypełniając przykazanie miłości, * niech sobie wzajemnie spieszą z pomocą. * Niech się wyrzekają samych siebie * i, nie szczędząc własnych sił, * starają się  o zbawienie braci. * Niech przez pokorne życie na ziemi * zasłużą na wywyższenie w niebie, * gdzie Ty wieńczysz koroną chwały tych, którzy Tobie wiernie służą. * Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

Ślubowanie Kustosza Sanktuarium

Staję dzisiaj przed Tobą, Madonno z Puszczy, Pani tej Ziemi, nasza Matko i Królowo, której piękne Oblicze ozdobiły przed chwilą złote korony i pragnę zawierzyć Ci całą parafię Ostrowy Tuszowskie, wszystkich pielgrzymów oraz rzesze Twoich czcicieli.

Ty jesteś wierną Służebnicą Pana; Ty swoje życie zbudowałaś na fundamencie Bożego Słowa. Od Ciebie, szczególnie w tym roku, chcemy się uczyć prawdziwej wiary, bo wiemy że, jak napisał niedawno Ojciec Święty Benedykt XVI:

wiara jest towarzyszką życia, która pozwala nam dostrzegać nieustannie na nowo cuda, jakich Bóg dla nas dokonuje. Wiara nastawiona na uchwycenie znaków czasu (…) zobowiązuje każdego z nas, abyśmy stawali się żywym znakiem obecności Zmartwychwstałego w świecie. Współczesny świat potrzebuje dziś szczególnie wiarygodnego świadectwa uczniów Chrystusa.

W dniu koronacji Twojego wizerunku przyjmujemy te słowa jako nasze zadanie, bo chcemy być prawdziwymi uczniami Twojego Syna.

Przyrzekamy Ci Matko, że sanktuarium w Ostrowach Tuszowskich będzie zawsze miejscem:

  • w którym poprzez głoszenie Bożego słowa, sprawowanie sakramentów i prawdziwą miłość budować będziemy żywy Kościół Jezusa Chrystusa;
  • w którym każdy szukający Twojego Syna i Ciebie zostanie przygarnięty z miłością jak brat;
  •  w którym poprzez nawrócenie, słuchanie Pana i odczytywanie znaków czasu odpowiadać będziemy na wezwanie Kościoła do nowej ewangelizacji;
  • w którym codziennie i wytrwale będziemy się stawać autentycznymi świadkami Ewangelii Twojego Syna.

Królowo naszych serc;
Matko Kościoła;
Nauczycielko Prawdziwej wiary;
Gwiazdo Nowej Ewangelizacji;
Madonno z Puszczy – módl się za nami

(fot. Piotr Giers)

Zamknij menu