Parafia pod wezwaniem NMP w Ostrowach Tuszowskich
Parafia pod wezwaniem NMP w Ostrowach Tuszowskich

3 października na Mszy Świętej o godz. 15:00 miało miejsce posłanie misyjne naszej parafianki
Asi Walczyk. Asia udaje się z posługą misyjną do Limy (Peru) w ramach wolontariatu misyjnego
Domów Serca.

Domy Serca znajdują się w miejscach wielkiego cierpienia: slumsach, biednych dzielnicach, miejscach ogromnej samotności.Wolontariusze prowadzą prosty styl życia, mieszkając wśród najbardziej opuszczonych. Chcą przede wszystkim zagłębić się w życie dzielnicy, nauczyć się żyć jak jej mieszkańcy, z nimi i pośród nich. Ich dom i ich obecność stają się schronieniem dla wielu. Niosą pomoc przyjmując spragnione zabawy dziecko, nastolatka poszukującego sensu czy dorosłego zmęczonego problemami. Odwiedzają szpitale, więzienia, domy dziecka…

Poprzez swoją bezinteresowną przyjaźń i pomoc wolontariusze chcą przypominać wszystkim, którzy zostali skreśleni przez społeczeństwo, o ich wartości. To rodząca się między woluntariuszami a potrzebującymi relacja pozwala nieść pocieszenie i współczucie do każdego domu, do każdego człowieka…

Otaczajmy modlitwą Asię oraz jej posługę.

Zamknij menu