Parafia pod wezwaniem NMP w Ostrowach Tuszowskich
Parafia pod wezwaniem NMP w Ostrowach Tuszowskich
21.11

Poniedziałek

 

 

17:00

 

1. + Kazimiera Dziuba w rocz. Śmierci – od córki Renaty
i syna Zbigniewa

 

2. + Józef Lubach- od córki Leokadii z rodziną (poza Parafią)

 

 

22.11

Wtorek

 

 

17:00

 

1.+Józef Lubacz- od wnuka Roberta z Majdanu Królewskiego

2.+ Maria Sałdyka- od sąsiadów z Mielca (poza Parafią)

 

18:00 + Janina Wawrzonek w 30 dzień po śmierci- od wnuka Mateusza z rodziną

 

 

23.11

Środa

 

17:00

1. + Józef Lubach- od siostry Janiny Tomeckiej
2. + Maria Sałdyka- od Doroty i Mariusza Rzeszutek z rodziną (poza Parafią)

 

 

 

24.11

Czwartek

 

 

 

 

17:00

 

1.+ Józef, Katarzyna, Leszek Lubach- od córki Barbary z mężem

 

2.+ Maria Sałdyka- od Józefa Boroń z rodziną z Mielca (poza Parafią)

 

 

25.11

Piątek

 

 

 

17:00

 

 

1. + Józef Lubach- od Krystyny Tomeckiej z rodziną

 

2. + Maria Sałdyka- od sąsiadów z ul. Broniewskiego

 

 

26.11

Sobota

 

 

 

17:00

1. + Józef Lubach- od Jarosława i Wandy Magda

 

 

2.+ Maria Sałdyka- od Marka i Urszuli Bujak z rodziną

 

 

 

27.11

Niedziela

 

7:30

 

 

+ Józef Lubach- z Róży Mariana Czachora

 

11:00

 

 

Za parafian

 

15:00

 

+ Zofia Kusak- od sąsiadów Wrażniów

Zamknij menu