Parafia pod wezwaniem NMP w Ostrowach Tuszowskich
Parafia pod wezwaniem NMP w Ostrowach Tuszowskich

W związku nowymi okolicznościami, wynikającymi
z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za Lud Boży usilnie zachęcamy wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Prosimy wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej.

 Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski
o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.

Jeśli to konieczne, niech w niedzielnej Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.

Zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób.

Bardzo prosimy, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom.

Zachęcamy wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i Internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.

Zamknij menu