Parafia pod wezwaniem NMP w Ostrowach Tuszowskich
Parafia pod wezwaniem NMP w Ostrowach Tuszowskich

1.W sobotę prace porządkowe wokół kościoła wykonali: Józefa Sudoł, Stanisław Wilk, Emilia Szczepanek, Danuta Gacek, Mieczysław Magda, Małgorzata Parys, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Sobowska, Bogusława Rekut, Stanisław Sobowski, Kazimierz Babula, Genowefa Rzeszutek, Sylwia Piekarska, Krystyna Wdowiak, Janina Wdowiak, Jakub Grądzki, Zofia Tomala, Witold Wyparło, Teresa Siuzdak, Alicja Pogoda, Edyta Lubera, Krystyna Rzeszutek, Grzegorz Smoła, Kazimierz Babula, Kazimierz Foc, Zbigniew Łącz, Maria Permus, Mirisław Zieliński, Joanna Wilk, Bartłomiej Dudek, Marcin Róg, Paweł Nowicki, Ewa Zielińska. Bóg zapłać tym, którzy przybyli do wykonania prac-okazując swoją troskę
o godne przygotowanie otoczenia Sanktuarium do uroczystości odpustowych. Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że wiele rodzin było obojętnych na prośby o pomoc w przygotowaniach. Wielką wdzięczność wyrażamy Strażakom z Ostrów za wykoszenie rowów i miejsc przeznaczonych na parkingi.

2.Msze św. w tym tygodniu będą odprawiane: w poniedziałek i wtorek o 18:00, w czwartek, piątek i sobotę rano o 8:00.

  1. W poniedziałek i wtorek pół godziny przed Mszą św. będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty przed odpustem. W poniedziałek po Mszy św. Nowenna do Madonny z Puszczy.

 Po Nabożeństwie spotkanie dla ministrantów i lektorów- obecność obowiązkowa.

  1. We wtorek wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego. Po Mszy św. udamy się procesyjnie na cmentarz parafialny, aby tam modlić się za naszych bliskich zmarłych.

5.W środę Uroczystość Wniebowzięcia NMP- odpust w naszym Sanktuarium. Msze św. w Ostrowach: o 7:30, suma odpustowa o godz. 11:00, której przewodniczyć będzie ks. Abp. Henryk Józef Nowacki. Msze św. w Przyłęku i Szydłowcu o godz. 9:00.

Uprzejmie prosimy strażaków z Ostrów i Przyłęka o wystawienie pocztów sztandarowych oraz kierowanie ruchem na parkingach. Przypominamy Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z Ostrów i Przyłęka, Sołtysom
z Szydłowca i Toporowa, Członkom Stowarzyszenia „Ostrowy”
o przygotowaniu darów ofiarnych oraz delegacji do procesji- o co bardzo prosimy. Po sumie poświęcenie wieńców dożynkowych, owoców, ziół
i kwiatów.

6.W tym tygodniu do prac porządkowych w kościele prosimy:

– we wtorek na godz. 9:00 rodziny z Zagród, Foców i Fraszek

– w sobotę na godz. 9:00 parafian z Toporowa od numeru 1 do połowy numeracji. Prosimy nie kupować kwiatów.

  1. W czwartek po Mszy nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II.

8.Informujemy, że jeszcze w sierpniu rozpoczną się prace związane
z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych wraz z drenażem przy naszym kościele. Parafia otrzymała dofinansowanie do prac z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w kwocie 80 tys. zł, natomiast Parafia zobowiązana jest pokryć dalszy koszt prac- 80 tys. zł. Składka z następnej niedzieli będzie przeznaczona na ten cel. Prosimy o wsparcie tej inwestycji.

Zamknij menu